Panelová sídliště v naší zemi rostla zejména v sedmdesátých letech minulého století a v této době bylo zvykem nebrat příliš ohled na architektonické vyjádření harmonického souladu s okolní krajinou. A tak se na okrajích měst zvedal jeden panelák za druhým a některé z nich převyšovaly i nejvyšší stavby v okolí. Vztyčit panelový dům o jedenácti patrech nebylo výjimkou a je dobré si uvědomit, že jde o stavby vysoké bezmála pětatřicet metrů. V porovnání s běžnou domovní zástavbou rodinných sídel, kdy i dvoupatrový objekt je vysoký přibližně osm metrů, je takový panelák hotovým mrakodrapem o čtyřnásobné výšce.

úklidová firma

A teď si představte, že bydlíte v tom nejzazším jedenáctém patře, a potřebujete umýt okna. Připravíte si hliníkové štafličky, kbelík s vodou, čisticí prostředky, a gumovou stěrku. Otevřete dokořán okno a v korkových pantoflích se postavíte na poměrně vratké štafle, které rozevřete tak, že se zarazí přední nohou o topení. Jenže pak se štafle s vámi pod vahou vašeho těla posunou, kdy se uvolní ze sevření u topení, lehce poskočí kupředu, vy ztratíte rovnováhu a navíc se vám noha sveze z pantoflí mimo stupačku. Jak to celé dopadne, záleží na tom, jak vysoko jste, a kde se nachází těžiště těla. Pokud je vychýlené mimo osu okna, máte smůlu a pád z okna vás nemine.

mytí oken

K podobným scénářům již bohužel došlo, a to se jednalo o nižší patra, například jedna paní vypadla při mytí z okna ze čtvrtého patra, a jak to dopadlo? Špatně, nepřežila to. Mytí oken je totiž jednou z nejnebezpečnějších úklidových činností a zejména ve vyšších patrech bytových domů se mnohdy vyplácí svěřit tuto práci profesionálům. Vyvarujete se tím zbytečného rizika a můžete se mezitím věnovat jiné práci, například pečení vánočního cukroví, pokud se jedná o období Adventu. Umývání oken může profesionální úklidové firmy v Praze zajistit i v rámci bytového domu ve společných prostorách chodeb u betonových schodišť.