Já jsem opravdu ráda, že technika existuje, a to hlavnÄ› tak oblíbená a populární televize. Já sama už si nedokážu pÅ™edstavit, kdyby tÅ™eba vůbec neexistovala televize, protože se pÅ™iznám, že na televizi já jsem už asi závislá a to vážnÄ›. Nevím, co bych dÄ›lala, kdybych doma nemohla mít televizi a nemohla bych ji mít zapnutou nonstop. To máte tÅ™eba vidÄ›t potom moji maminku anebo mého partnera, jak stále dokola mi nadávají a opakují mi, proÄ mám zapnutou televizi, když se na ni nedívám. Jenomže ono už opravdu nikoho nezajímá, že mám televizi puÅ¡tÄ›nou také jako kulisu.

PotÅ™ebná nemocniÄní technika.

Navíc mÄ› tohle baví a opravdu bych nedokázala být nÄ›kde, kde je úplnÄ› ticho. Takže jsem ráda, že mám televizi, kterou si vždycky pouÅ¡tím, abych tam mÄ›la nÄ›jakou kulisu. Jednou se mi stalo, že mi odeÅ¡la anténa a byla jsem snad ÄtyÅ™icet osm hodin bez antény a bez televize. Řeknu vám, že to bylo opravdu katastrofální, takže jsem byla ráda, že jsem mÄ›la alespoň dva notebooky, takže na jednom jsem stále mÄ›la puÅ¡tÄ›nou nÄ›jakou hudbu a na druhém notebooku jsem si normálnÄ› hrála hry anebo už jsem pracovala nebo už jsem se tam uÄila. Řeknu vám, že takhle technika, když se vám rozbije a jste na ní závislí a používáte to vlastnÄ› každý den, tak je to potom velice hrozné.

Technika je někdy zábava.

Já totiž televizi beru už jako úplnÄ› denní souÄást života. A vy? Jakmile ráno vstanu, tak zapínám televizi, dívám se tam na různé ranní poÅ™ady a navíc, když jde syn do Å¡kolky a druhý syn do Å¡koly, tak se vždycky oba dva synové moc rádi dívají na pohádky, a to vždycky ráno, než jdou do Å¡koly, takže jsou vždycky kluci zvyklí, že v sedm hodin ráno si pustí televizi a tÅ™eba do půl osmé se dívají, než jdeme do Å¡kolky a do Å¡koly. Takže opravdu bylo velice hrozné, když nám neÅ¡la televize, protože kluci na tohle byli zvyklí a potom je moc mrzelo, že Å¡li do Å¡koly a do Å¡kolky bez pohádky, což potom nesli velice Å¡patnÄ›. 


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup