Mnozí z vás, kdo ještě pamatujete předchozí společenský režim, a co dokážete porovnat socialistické zřízení s kapitalistickým tržním mechanismem, můžete hodnotit, zda došlo k nějakému posunu i v oblasti vzdělávání. Jak jsou vaši generační nástupci připraveni potýkat se s každodenními situacemi a pružně a efektivně je řešit.

zeměpis a chlapci

Jestliže bychom se měli zaměřit v oblasti politického života na to, co je podstatné, a co až druhotné, jistě budete souhlasit s tím, že těmi urgentními záležitostmi jsou výdaje do zdravotnictví a péče o seniory. Teprve na dalších místech žebříčku se pohybuje školství a věda. To je však hrubý nedostatek a podceňování tohoto odvětví, neboť právě na kvalitě školních osnov bude záviset nejen budoucí život dnešních dětí, ale i život váš. Tím žhavým uhlíkem, co si zákonodárné orgány mezi sebou přehazují, však není jen otázka financování školství, nýbrž samotné školní osnovy.
učení ve školce

Učení mloci anebo zralé osobnosti

Sami dobře víte, jak obtížné je prosadit něco přínosného a začlenit to do praxe. Jedním z nejproblematičtějších okruhů ve školních osnovách je zdravověda. Nemáme tím na mysli první pomoc při úrazech, ale schopnost zvládat základní prvky zdravé výživy a zdravého životního stylu. Namísto, aby se děti měnily na učené mloky, kteří vysypou z rukávu datum bitvy U Thermopyl, nebo vzorec na výpočet objemu komolého kuželu, bylo by mnohem přínosnější, kdyby si již na základní škole mohly osvojit poznatky ohledně stravovacího režimu, působení potravin v lidském těle, negativním vlivu stresových faktorů a nadbytku adrenalinu. Bude se jim to hodit v dospělosti mnohem více, však ani řada dospělých vůbec neví, co v těle způsobuje bílý rafinovaný cukr, co to jsou trans mastné kyseliny, že je v současných potravinách kritický nedostatek magnézia, jak zvýšit přísun jódu nejen z jodizované soli, jak vhodně suplementovat vitamín K2 MK7, což je mimochodem jeden z nejmodernějších vědeckých poznatků. Jak a čím nahradit nadbytek červeného masa, proč se vyhýbat fastfoodu, co způsobuje v těle kofein, nápoje sycené oxidem uhličitým, geneticky modifikované potraviny, vliv pesticidů a mnoho dalších jevů. 
jídelna školky

Mimochodem, k čemu v životě děti uplatní dějiny plné krveprolití, kterým se ve školách stále věnuje spousta vyučovacích hodin? Zřejmě je pro mnohé z nás pohodlnější vyžadovat od nich znalosti druhé světové války a masového vraždění, než aby si dokázaly poradit se svým současným životem a naučit je poznatkům, za něž by nám jednou v budoucnu mohly opravdu poděkovat.