Jestli se celá Å™ada firem s nÄ›Äím potýká, pak jsou to problémy, jež souvisejí s firemními vozidly. Čímž není mínÄ›no to, že si je tÅ™eba tato pořídit, pak jezdit na technickou kontrolu, kupovat dálniÄní známky a podobnÄ›, ale to, že pÅ™i jejich provozování vznikají nejednou i hodnÄ› nepříjemné Å¡kody, jimž se zdánlivÄ› nedá pÅ™edejít. Ve chvíli, kdy jsou taková vozidla pÅ™edána do užívání zamÄ›stnancům, nad nimi totiž ztrácí majitel(é) kontrolu a kdo ví, co vÅ¡echno se vzápÄ›tí stane.

NÄ›kdy tak zmizí pohonné hmoty, nÄ›kdy vybavení vozidla, náhradní souÄásti, nÄ›co z nákladu nebo tÅ™eba i vozidlo celé. A tím to jeÅ¡tÄ› ani zdaleka nekonÄí, protože se dá takový vozový park zneužít i k soukromým úÄelům, případnÄ› se může rezignovat na to, co mÄ›lo být s tÄ›mito vozidly udÄ›láno. Protože zkuste si dokázat, co se doopravdy stalo, a zkuste najít viníka, kterému by se takové prohÅ™eÅ¡ky a Å¡kody daly k náhradÄ›. Jen těžko se ho podaří najít. Protože u toho majitel firmy nebyl, nikdo to nevidÄ›l nebo neprozradí. A tak to firma zkrátka musí zaplatit ze svých zisků.

stavební technika

Nebo se to dá vyřešit tím, že si majitel firmy provozující motorová vozidla pořídí GPS monitoring RMC systém. Díky němuž se dá s nešvary, jež mohou v tomto ohledu panovat, velice efektivně bojovat. I když totiž nemůže být šéf všude, všechno se díky tomuto systému dozví. I kdo pracuje svědomitě a kdo ne, i to, kdo firmě peníze šetří a kdo naopak krade jako straka… Prostě leccos z toho, co si lze v tomto systému nastavit a pak odkudkoliv sledovat jednoduše přes internet.

stojící bagr

Ať už je třeba uhlídat cokoliv, s tímto systémem je vše mnohem jednodušší. A ušetří se tím klidně i nemalé peníze. Vždyť kdo ze zaměstnanců bude dělat nějako neplechu, když se to o něm šéf dozví, kdykoliv se mu jenom zlíbí? Kdo by způsoboval škody, když by se o tom vědělo a nevykroutil by se?

A to se to pak majitelům podobných firem žije!